dilluns, 14 de desembre de 2015

Disseny i creació de materials educatius

Reflexió: En aquest apartat, parlarem del concepte del disseny i creació de materials educatius. Aquest consisteix a dissenyar entorns, activitats i materials pensant en les diferents condicions d’aprenentatge de cadascun dels alumnes d’una classe segons les seves necessitats i capacitats que nosaltres com a Educadors hem de potenciar.

A l'hora d'elaborar els materials cal tenir en compte quatre formes d'aprenentatge:
- Doer: l'alumne aprèn mitjançant la pràctica
- Feeler: aprèn mitjançant els sentiments, es basa en allò que sent (motivació intrínseca). Allò que li agrada més, que li sembla simpàtic, etc.
- Thinker: aprèn mitjançant la lògica i el raonament, es basa en l’anàlisi de les coses (Aprofundir en el perquè).
- Observer: aprèn a través de imatges, vídeos, etc. (Observant).


Per altra banda, hi ha cinc factors claus que hem de tindre en compte; què vull que els meus alumnes aprenguin, és a dir, la finalitat. Quin material faré servir per a dur a terme aquest aprenentatge. A més a més, com aplico les activitats, escollir el mètode que utilitzaré. I per últim, quan i on he d’utilitzar els recursos. Aquests s’han d’adaptar al moment i lloc que duem a terme l’aprenentatge, és a dir, al context i a la situació.

D'aquesta manera el docent por portar a terme una un aprenentatge atractiu, motivador i innovador a través d'imatges i videos i no a través del mètode tradicional, conferència a l'aula. També considerem que actualment hi ha un ventall variat de recursos, activitats, metolodogies i tècniques que existeixen que ens fa responsables de canviar la metodologia i en gran part l'educació als nostres alumnes.
Per tant, considerem primordial deixar enrere aquesta educació tradicional que d'alguna manera va convertir professors en meros espectadors del procés d'ensenyament i van deixar d'assumir un paper proactiu, com el guia que acompanya l'aprenentatge amb lideratge i vocació.

És important a l'hora de dissenyar els materials definir el tema que es vol tractar, establir els objectius que es volen aconseguir, com, quan i on s’ha de donar l’aprenentatge, el tipues d’activitats que necessito per a que s’assoleixin els aprenentatges (més obertes, de relacionar, etc.), buscar el recurs o plataforma que utilitzaré per crear les activitats, la creació de les activitats (practiques i avaluatives) i sobretot avaluar el material que hem creat, si funciona, si compleix les expectatives inicials, si s’adapten a l’aprenentatge que volem que s’assoleixi i als objectius, és a dir, l'autoavaluació.


En relació als OER (Open Educational Resources) pensem que és un gran recurs ja que al tenir "accés lliure" posa a l'abast de tothom l'educació i trenca amb les barreres econòmiques. Donat el moment que estem passant és molt important que tothom tingui accés a l'ensenyament gratuït perquè sinó potser no podria accedir-hi tothom. Però és important assegurar-nos de que té la llicència Creative Commons (CC), la que ens permetrà saber si aquests recursos tenen una finalitat comercial, distribució amb o sense modificació, etc. És a dir, si tenim autorització per utilitzar-los.Per tant, considerem el docent actual ha de ser la persona que està al costat de l'alumne. Aquest és el canvi de rol: el del docent que coneix les necessitats de cada alumne i gràcies a què les coneix és capaç d’extreure el millor de cadascun d’ells. Els acompanya, els orienta i els reconeix. I és manera d'entendre l'educació com a un procés d'aprenentatge actiu i enriquidor que el nen a través de la pràctica i el seu propi coneixement adquireix.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada